Nu is de gemeente aan zet met het dorpenbeleid

Hijken - Met de boodschap dat de leefbaarheid van dorpen en buurtschappen leidend moet zijn, moet de gemeente aan de slag met nieuw dorpenbeleid. Bovendien zal het beleid in nauwe samenspraak met de dorpen opgesteld moeten worden onder het motto: eerst luisteren zodat je als gemeente en welzijnsstichting weet wat er leeft en wat de behoefte is.

Dit en nog veel meer kwam woensdagavond naar boven op de bijeenkomst van Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) in de volle zaal van het Hiekerhoes. Daarbij werd door de scheidend voorzitter Willem Tanis nog even teruggeblikt op wat er tot nu toe gedaan is door het DOM en de dorpelingen en dat is niet weinig. De Krachttoer en de Werkconferentie (oktober) heeft zoveel informatie opgeleverd dat het voor de gemeente een goede basis is voor het dorpenbeleid. Tanis roemde de dorpskracht meerdere malen en als de aanwezige raadsleden en wethouders het al niet wisten, dan weten ze het nu wel: ‘Het is zaak de goede dingen te behouden en waar nodig zaken te versterken. De kracht van de dorpen is fantastisch. Zorg als gemeente dat je weet wat er leeft.’

Advies

Maar ook richting de dorpen had Tanis een advies: ‘Als er iets fout gaat in een dorp, zeg dan niet gelijk: ze snappen er bij de gemeente niks van, maar ga het gesprek aan.’

De aanwezige raadsleden lieten weten dat het betrekken van inwoners bij het maken van beleid ook hun insteek is. Die wijze van werken wordt door de raad al toegepast en moet nu vanzelfsprekend worden. Rudie Weima (GroenLinks) gaf aan meer van de hoofdzaken te zijn: ‘De raad moet zich niet met details bezighouden. Dat moeten de dorpen doen. Wij moeten met de hoofdlijnen bezig zijn.’

Dirk Jasper Keegstra (PvdA) gaat er van uit dat de dorpen goed weten wat ze willen: ‘Het systeem met de dorpen is al goed. We moeten nog meer ruimte geven aan de dorpen en aansluiten op wat ze willen.’

Ook Paul Vlootman, directeur welzijnswerk Midden-Drenthe gaat er van uit dat het prima uitpakt: ‘Er is een goede samenwerking. Leefbaarheid is hier goed op de rit. Hou het vast. Het is uniek.’

Zonnig

Wethouder Dennis Bouwman ziet het ook zonnig in: ‘De uitkomsten van de Krachttoer en de Werkconferentie zijn voor ons de bouwstenen van het dorpenbeleid. Het is niet zo moeilijk: leefbaarheid als parasol. Als gemeente aanwezig zijn en zorgen dat het gaat vonken in Midden-Drenthe.’

Willem Tanis (67) stopt ena vijf jaar als voorzitter van het DOM. Tijd voor een nieuwe uitdaging en dat houdt in een verhuizing van Spier naar Oosterbeek: ‘Ik kijk met veel genoegen terug op deze jaren. Ik vertrek met een beetje pijn in het hart. Ik neem de periode in Spier en Midden-Drenthe mee als een warme ervaring en ben blij dat ik een kleine bijdrage heb kunnen leveren. Een van de dingen die me bij zullen blijven is de grote betrokkenheid en de activiteiten in het dorp. Als je je verdiept in de mensen in je dorp, dan krijg je er wat voor terug. Je open opstellen, dan kun je alle kanten op. Dan zijn de mensen vrienden voor het leven.’

Tanis gaat dus naar Oosterbeek en pakt nog een keer een nieuwe klus op als protocol official voor de Floriade in Almere in 2022 waar hij de protocolaire gang van zaken gaat regelen: ‘Dat was ik bij de vorige ook en ik ga het nu weer doen.’