Nazaten Ashantiprins bezoeken Beiler graf

Beilen - Op het kerkhof aan de Asserstraat ligt een graf van een Beilenaar met een opvallende naam: Aquasie Boachi. Boachi ligt er samen met zijn vrouw Treesje Magdalene Paulus. Zij woonden achtereenvolgens in de Verlengde Havenstraat en de Acacialaan.

Afgelopen donderdag werd het graf bezocht door de kleinkinderen van het echtpaar, Maria met dochter Marisol en haar broer Dominic uit de Verenigde Staten. Zij waren deze week naar Nederland gekomen om de posthume uitreiking in Delft van twee militaire onderscheidingen aan hun vader en KNIL-militair Aquasi Pieter Boachi. Deze dertig jaar geleden overleden militair was de zoon van de in Beilen wonende Aquasi. De opa van Aquasi Pieter was de Ashantiprins (Ghana) Aquasi Boachi die als tienjarige in 1938 met zijn neefje naar Delft kwam om een opleiding te volgen. Vandaar dat Delft de plek van de ceremonie was.  Aquasi Pieter Boachi was een offshore technicus. Als
dienstplichtige werd hij als 17-jarige ingelijfd door het KNIL en werd hij tijdens de Japanse bezetting als krijgsgevangene tewerkgesteld aan
de Birmaspoorweg. Daar nam hij deel aan verzetsacties.

Historische vereniging

De interessante levensloop van deze prins is verwerkt in het boek ‘De Zwarte met het witte hart’, de debuutromanvan Arthur Japin en de achtergronden van de andere Ashantiprins in Beilen is uitgebreid aan de orde gekomen in een nummer van het tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Beilen (jaargang 25, nummer 2 mei 2013).

Vertegenwoordigers daarvan waren ook aanwezig bij het bezoek aan het Beiler graf evenals onderzoeksjournalist en documentairemaker Griselda Molemans. Die laatste is ook in de achtergronden gedoken van de Boachi-familie en heeft de nazaten naar Nederland gehaald.

De kleinkinderen waren blij om met eigen ogen het graf te zien van hun grootouders. Dominic: 'Het roept toch wel emoties op.' Oud-voorzitter van de hisorische vereniging Albert Lanting en mede-auteur van het artikel probeerde de gasten zoveel mogelijk te informeren en dat viel niet mee, want er is ontzettend veel over te vertellen.