'Muzieklessen moeten terugkeren op alle Drentse basisscholen'

Regio - Scholen, culturele instellingen, Pabo’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe gaan zich samen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen in deze provincie.

De ruim twintig partijen tekenen op 20 juni een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken rond muziekeducatie zijn vastgelegd voor de komende jaren. Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas Lokaal. Doel van het akkoord is dat muziekonderwijs weer structureel onderdeel wordt van het lesprogramma op alle basisscholen.

Goede initiatieven

Mirjam Pauwels, ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas: ,,Het was de laatste jaren niet op alle scholen meer vanzelfsprekend dat kinderen muziekles kregen. Muziekakkoord Drenthe zorgt ervoor dat er straks in nog meer Drentse basisschoolklassen weer wordt gezongen, op instrumenten wordt gespeeld, naar muziek wordt geluisterd of op muziek wordt gedanst. Er zijn in Drenthe veel goede initiatieven om hier verandering in te brengen, maar ik hoop dat nog meer organisaties zich aansluiten, zodat we alle kinderen bereiken.”

Naar elkaar luisteren

De partners zijn ervan overtuigd dat muziek het inlevingsvermogen, de sociale binding en de creativiteit van kinderen stimuleert en daarmee hoort bij de brede vorming van het kind. Muziek leert kinderen om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars verschillen. Ook helpt muziek kinderen bij het ontdekken van hun talenten en de verwerking van andere leerstof, zoals taal en rekenen. Muziek maken geeft energie, durf en zelfvertrouwen.