Rabofonds maakt weer veel verenigingen en stichtingen blij

Assen/Beilen - Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft in het eerste kwartaal ruim 70.000 euro uitgekeerd aan verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug nodig hebben voor een bijzonder project in Noord-Drenthe. De Rabobank doet de donaties vanuit het zogeheten Rabofonds.

De doelstelling van dit fonds is het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Een speciale commissie, bestaande uit een leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

In de eerste ronde van 2019 is er ruim € 70.000,- aan donaties toegewezen. Er zijn in deze ronde 28 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de beoordelingscommissie. Hiervan zijn 22 aanvragen gehonoreerd met een totaalbedrag van exact € 70.485.   
De volledige uitslag is te raadplegen op de website: www.rabobank.nl/assen-nd

Heeft u ook een goed initiatief?

Kijk dan op onze website of uw vereniging of stichting in aanmerking komt voor een donatie. Aanvragen kan alleen online via http://rabo.nl/assen-nd/rabofondsaanvraag. Tot 1 juni kunnen de aanvragen voor de tweede ronde van 2019 ingestuurd worden.