Dorpsvisie in Hijken is klaar

Hijken - Kom meepraten over de nieuwe Dorpsvisie Hijken. Dat is de oproep aan de inwoners van Hijken. Dat kan op maandag 13 mei om 20.00 uur in de Dorpshoeve.

Een speciale kerngroep met daarin uitsluitend inwoners uit het dorp heeft deze Dorpsvisie bedacht en op papier gezet.

Zo’n document geeft handvatten voor het overleg met de gemeente en andere instanties over het stimuleren dan wel juist tegengaan van ontwikkelingen in en rond het dorp. Met als grote vraag: wat voor dorp willen we zijn?

Er is door de Kerngroep zes ambities geformuleerd, waarmee de groep aan de slag wil: veilig (wonen) Hijken, mooi (wonen in) Hijken, zorge(n)loos wonen in Hijken, gezellig (wonen in) Hijken, houdbaar Hijken en ondernemend Hijken.

De Kerngroep Dorpsvisie Hijken 2030 bestaat uit Ed Wamelink, Jan Nieuwenhout, Inge Rozema, Henk Kalk, Allard Schuring, Michael Loopik, Ate Westerhoek, Wim Geerling.