Raad stemt tegen plan van drijvend zonnepark

Beilen - Het plan voor een drijvend zonnepark op een zandwinplas bij Beilen is donderdagavond niet onverdeeld enthousiast ontvangen door de gemeenteraad. Sterker nog: de meerderheid wil er (nog) inclusief het college niet aan beginnen en de ondersteunende motie van ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork en GroenLinks werd verworpen.

De tegenargumenten kwamen vooral van de PvdA. Die houdt vast aan de voorwaarde dat inwoners optimaal meeprofiteren van dergelijke duurzame projecten. Tineke Posthoorn: 'Dit is een groot commercieel park en dat heeft niet onze voorkeur. Het is voor ons een harde voorwaarde dat inwoners meeprofiteren. Dat is niet het geval en dat vinden we niet ok. We moeten eerst beleid ontwikkelen en er is geen reden om dit voorrang te geven. Het hoort eigenlijk achterin de rij.'

Inspraakronde

Het PvdA-raadslid kreeg steun van coalitiegenoot, het CDA. Ria Beukema-Bouman wees er op dat er nog een inspraakronde loopt over de energieplannen en dan moet je daar niet op vooruitlopen door zo'n project op te starten: 'Het gaat er om: luisteren we naar onze inwoners. Dan moet je wachten op het duurzaamheidsplan.' Jannes Kerssies, fractieleider Gemeentebelangen zag ook niks in het voorrang geven van dit zonnepark. Marie-Cecile Hatzmann (VVD) voorzag met name precedentwerking.

Flinke opgave

Kortom coalitie versus oppositie, waarbij Gert Jan Bent (ChristenUnie) nog opperde: 'Je doorbreekt het traject niet. Het is alleen een verzoek om dit afwijkende project op te starten, zodat het volgend jaar op tijd gerealiseerd kan worden.' Dit met het oog op een deadline. In de motie werden de vele voordelen opgesomd van het drijvende zonnepark en Arnoud Knoeff (D66) deed zijn best om de 'tegenstanders' over de streep te trekken, maar het was trekken aan een dood paard. De politieke en formele stellingen waren ingenomen, maar hij bleef het proberen: 'We staan voor een flinke opgave en dat redt je niet alleen met panelen op daken. Deze aanvraag vergt veel tijd en we willen dat het direct getoetst kan worden. Het is niet grondgebonden, maar eigenlijk een boot met panelen met een hoogte van 60 cm.'

Uitermate jammer

Rudie Weima (GroenLinks) zat zich te verbijten vanwege de tegenwerking, maar hield het naar eigen zeggen netjes en ontplofte net niet: 'Het is uitermate jammer en schaamteloos. Heel erg en bijzonder jammer. Ik vind ook dat we partijen gelijk moeten behandelen. Gelijke monniken, gelijke kappen, maar dit is totaal afwijkend project. Anders dan grondgebonden projecten. Dit college weigert duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en toont een totaal gebrek aan ambitie. We kunnen nu een besluit nemen. Er komt nog een heel proces achteraan en dan kunnen we altijd nog ja of nee zeggen.'

Verkeerd signaal

Wethouder Jan Schipper had net daarvoor gezegd dat het drijvende zonnepark al in de wachtkamer was gezet, omdat er geen omgevingsvergunning voor was afgegeven: 'Zonder zo'n vergunning ook geen ESD-subsidie (die had de ontwikkelaar wel binnen, omdat de verstrekker het destijds wel in orde vond, maar inmiddels ook de normen hiervoor heeft bijgesteld-red). Dat het, omdat het een drijvend object is geen omgevingsvergunning nodig heeft, klopt niet. Een woonboot heeft ook zo'n vergunning nodig. Het zou een verkeerd signaal zijn als we deze ondernemer een voorkeurspositie zouden geven, voordat het beleid klaar is.'

Het commerciële zonnepark op de 17 hectare grote plas kan stroom opleveren voor 6000 huishoudens en vertegenwoordigt bijna 25% van de gemeentelijke ambitie wat betreft duurzame energie. Vergelijkbaar met 5 tot 6 windmolens. Het is vanaf de weg nauwelijks waarneembaar door de geringe hoogte, zo stellen de motieindieners.