Lezing met veldbezoek van GroenLinks

Hooghalen - De vereniging Agrarische Natuur Drenthe houdt op zaterdag 25 mei een presentatie over natuur op het boerenland. Belangstellenden zijn welkom in het dorpshuis ’t Haoler Hoes in Hooghalen, er is aansluitend een veldbezoek.

De organisatie is in handen van GroenLinks Midden-Drenthe. Akkerbouwer Otto Willem Eleveld uit Hooghalen, contactpersoon van de vereniging voor projecten akkervogels en akkerfauna, vertelt over natuurprojecten op zijn bedrijf.

Otto Willem Eleveld: ‘In mijn lezing ‘De veranderende landbouw’ vertel ik hoe de ontwikkeling van de landbouw is geweest en hoe natuurlijke processen worden ingezet in de beheersing van ziekten en plagen.’

Projecten

Verder houdt Heleen Strockmeijer, medewerkster van de vereniging een inleiding over hoe de vereniging de boeren in Drenthe stimuleert om meer natuur op het eigen bedrijf te krijgen. Eleveld: ‘Als grondeigenaar kun je aan verschillende projecten meedoen die bijdragen aan een mooier platteland en een duurzame landbouw. Denk hierbij aan bloemrijke akkers, bescherming van weidevogels en van akkervogels. De vereniging helpt boeren ook bij deelname aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de provincie.’

Andere onderwerpen van gesprek zijn het leefbaar platteland en gemeentelijke beleid voor agrarische natuur.

Eleveld: ‘Ik nodig iedereen uit om na de lezing de natuurprojecten op mijn bedrijf te bekijken. Vragen, ook kritische hierover, zal ik graag beantwoorden.’ Deze bijeenkomst staat open voor ieder die belangstelling heeft voor natuur en landbouw en is op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur in het dorpshuis in Hooghalen. De toegang is gratis, wel graag aanmelden, uiterlijk maandag 20 mei via het secretariaat GroenLinks Midden-Drenthe: be.vanderveen@home.nl