Negen ton voor techniekonderwijs Beilen

Beilen - Het college van B en W van Midden-Drenthe wil ruim 9 ton extra beschikbaar stellen om vmbo techniekonderwijs mogelijk te maken in de nieuwe vo-school in Beilen.

Op dit moment wordt zowel op CS Vincent van Gogh als het Dr. Nassau College in Beilen geen techniekonderwijs aangeboden. In de afgelopen tijd hebben de scholen onderzocht of het mogelijk is om dit in de nieuwbouw gezamenlijk op te pakken. Ook de mogelijkheden voor een zogenaamde havo-top zijn onderzocht.

400 m2 extra

Uit het onderzoek komt naar voren dat een havo-top niet haalbaar is, maar vmbo-techniek wel. De scholen zijn de plannen nu verder aan het uitwerken en de verwachting is dat ze eind mei een definitief besluit nemen. Als dat besluit positief uitvalt, is in het nieuwe gebouw zo’n 400 m2 extra nodig. De kosten hiervoor zijn ruim 900.000 euro.

Positieve ontwikkeling

‘We zijn heel blij dat de beide scholen dit samen willen gaan oppakken’, aldus wethouder Bouwman. ‘Een positieve ontwikkeling waarmee de nieuwe school nog aantrekkelijker kan worden. En mooi dat ook de samenwerking met het bedrijfsleven is gezocht, op die manier kan het techniekonderwijs ook een bijdrage leveren aan de economische ontwikkelingen in Midden-Drenthe.’

Grote behoefte

Alice Vellinga, voorzitter College van Bestuur van CS Vincent van Gogh: ‘We merken dat er onder leerlingen en vanuit het bedrijfsleven grote behoefte is aan techniekonderwijs. Met deze ontwikkeling kunnen we daar gehoor aan geven.’ Marcel Klaverkamp, voorzitter College van Bestuur van het Dr. Nassaucollege vult aan: ‘Wij zijn daarom blij dat er met de extra bijdrage van de gemeente Midden-Drenthe een nog beter onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Met deze toezegging kunnen wij voluit inzetten op het interne besluitvormingsproces om ook een vorm van techniekonderwijs in de nieuwe school mogelijk te maken.’

Het voorstel wordt behandeld in de commissie Zorg en Welzijn van 14 mei. De gemeenteraad raad buigt zich op 28 mei over het voorstel.