Leerlingen slagen voor hun verkeersexamen

Westerbork – Maar liefst 111 leerlingen van groep 7 en 8 van OBS de Lindelaar en CBS de Wegwijzer fietsten vrijdagochtend een route door het dorp met als startpunt de MFA. Op 15 posten langs de route werd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen en ouders gecontroleerd of de leerlingen juist handelden. Vooraf vond een fietscontrole plaats. Alle leerlingen zijn geslaagd.

Tijdens het verkeersexamen wordt getoetst of de kinderen zich veilig in het verkeer kunnen gedragen. Bij de uitslag viel op dat het merendeel van de leerlingen een aantekening had bij het hand uitsteken. Ook werd duidelijk dat het dorp een aantal kritische verkeerspunten kent, zoals de oversteeklocaties bij het Westeinde en de Zandhoeklaan.

Bij de fietscontrole zijn enkele fietsen afgekeurd als gevolg van het niet werken dan wel het ontbreken van een bel en slecht functionerende remmen. De betreffende leerlingen konden met een andere fiets het examen afleggen. Daarnaast ontbrak bij enkele fietsen de reflectie in de banden.