Netwerkontbijt OMD met als thema Laaggeletterdheid is geslaagd

Westerbork - Tijdens het netwerkontbijt van de Ondernemerskring Midden-Drenthe van afgelopen woensdag is er aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Er waren diverse sprekers die vanuit verschillende invalshoeken iets vertelden over laaggeletterdheid.

Wethouder Erjen Derks ging in op de problematiek van de laaggeletterde;  iemand die niet goed kan lezen en schrijven heeft vaak ook andere problemen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en schulden. Door de verschillende problemen die iemand kan ondervinden heeft dit vaak ook invloed op zijn werkprestaties. Vandaar dat dit onderwerp nu ook is aangekaart bij de Ondernemerskring Midden-Drenthe.

Bijna 14 procent van de werknemers in Nederland heeft namelijk moeite met lezen en schrijven. Dit komt neer op ongeveer 1,1 miljoen werknemers. Het gaat hier zowel om hoog- als laagopgeleiden en zowel om mensen met een migratieachtergrond als autochtone medewerkers. Taalproblemen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer werken mensen veiliger, worden er minder fouten gemaakt, gaan de productiviteit en kwaliteit omhoog en is er minder ziekteverzuim. Daarom is het zinvol om te investeren in de taalvaardigheid van medewerkers.

Een werkgever kan er veel baat bij hebben om na te gaan of er medewerkers zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. Goed om te weten: werkgevers die basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden)) kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen.

Jasper Harmes heeft zijn ervaringen verteld, hij is zelf laaggeletterd en heeft besloten om hier iets aan te doen door een taaltraject te volgen bij een Taalhuis. Hij voelt zich nu zekerder, kan zijn eigen (thuis-)administratie doen.

Er is nog aandacht geschonken aan de aanpak van laaggeletterdheid in de provincie Drenthe (bondgenootschap voor een geletterd Drenthe) voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij https://trendbureaudrenthe.nl/laaggeletterdheid/. Maar ook aan de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Midden-Drenthe. In onze gemeente zijn drie Taalhuizen waar iedereen terecht kan voor informatie; taalhuis@welzijnswerkmd.nl

Kortom er was een bevlogen groep mensen aanwezig die de ondernemers inspireerde om ook binnen de eigen onderneming stappen te zetten in de aanpak van laaggeletterdheid.

Vrijdag 17 mei heeft de Ondernemerskring Midden-Drenthe de volgende netwerkbijeenkomst. Ook hier zijn potentiele leden van harte welkom. Dit keer een netwerkborrel bij Iers Restaurant & Pub De Turfsteker in Westerbork. U kunt zich opgeven via de volgende link: https://www.om-d.nl/activiteiten/netwerkborrel-meursinge-17-mei/