Groen licht voor techniekonderwijs in nieuwe VO-school

Beilen - De raadscommissie zorg en welzijn heeft dinsdagavond unaniem groen licht gegeven voor een extra krediet voor techniekonderwijs in de te bouwen school voor voortgezet onderwijs. Daarmee is het een hamerstuk voor de raadsvergadering. Het krediet voor de nieuwbouw en de inrichting van de omgeving wordt hierdoor verhoogd met € 928.218. Het totale krediet komt daarmee bijna € 18.500.000,-.

Naast het bestaande onderwijsaanbod wilde de betrokken scholen Dr. Nassaucollege en CS Vincent van Gogh een HAVO-top aanbieden, maar dat blijkt gezien de krimpende leerlingaantallen niet kansrijk. Om een HAVO-top rendabel te maken zijn 120 leerlingen per leerjaar nodig. Voor het aanbieden van HAVO-top moet een school voor langere periode vier profielen in huis hebben. Ruwweg betekent dit dat er 30 leerlingen per profiel nodig zijn. Op basis van onderzoek valt een toename van maximaal 80 leerlingen per leerjaar voor de HAVO-top te verwachten en dus niet rendabel.

Pleidooi

Het ontwikkelen van VMBO-techniek onderwijs, in samenwerking met het bedrijfsleven, is duidelijk wel een haalbare kaart. Zeker gezien de enorme vraag naar technisch personeel.

Beide schoolbesturen, die er jaren over gedaan hebben om tot overeenstemming te komen over een gezamenlijke school, deden voorafgaand aan de behandeling nog een vurig pleidooi om akkoord te gaan met het extra krediet. Dat was eigenlijk een overbodige exercitie, want de raadscommissie was al gecharmeerd van de aanvulling met techniekonderwijs. Voor de zekerheid gaf de inspreker van het Nassaucollege nog de verzekering dat ze niet meer langs zouden komen voor extra geld. Dat leidde tot het goedbedoelde advies van de commissievoorzitter Joop Kramer om niet te lichtzinnig dergelijke toezeggingen te doen.

Eind mei is de presentatie van het bouwplan voor de nieuwe school. 

De bouw start in het tweede kwartaal van 2020 en de oplevering wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.