Geslaagde bijeenkomst over klimaatmaatregelen

Hoogeveen/Midden-Drenthe - Zo'n veertig belangstellenden kwamen maandag naar de lezing ‘De betaalbaarheid van klimaatmaatregelen’ van Tweede Kamerlid GroenLinks Tom van der Lee in 'Het Klooster' in Hoogeveen. De lezing was georganiseerd door GroenLinks Hoogeveen en Midden-Drenthe.

Van der Lee nam het publiek mee vanuit het klimaatakkoord van Parijs naar de opgaven voor de sectoren industrie, elektriciteit, landbouw, mobiliteit en gebouwen. Deze opgaven zijn de uitkomsten van de onderhandelingen van de klimaattafels. Met stevig flankerend beleid wil GroenLinks dat de mensen met smalle beurs ook mee kunnen doen. Na de pauze vertelden vertegenwoordigersvan maatschappelijke organisaties hoe zij de uitvoering van de klimaatmaatregelen aanpakken en betaalbaar houden.

Voor huurders

Leon Vries van woningbouwcorporatie Woonservice: 'Wij willen de klimaatdoelen voor al onze huurhuizen behalen. De uitdaging hierbij is onze huurders allemaal mee te krijgen, ook die met een laag inkomen.’ Roelof Smit van Woonconcept: ‘Wij combineren verduurzaming van de huurwoningen met renovatie. Dat moet wel gefaseerd. Onze huurders worden begeleid en geadviseerd door een speciale energiecoach.’ Bart Pijper van IVN Hoogeveen was de laatste spreker. Hij verzuchtte: 'Klimaatmaatregelen staan nog zo ver af van de mensen. Ze worden wel direct geraakt door een dood vogeltje op Facebook, maar hoe krijg je ze warm voor zonnepanelen of andere maatregelen? Mijn boodschap is: Gewoon doorgaan, doe het op je eigen manier en vertel wat je zelf doet vooral verder.’