Aanleg rotonde bij afslag 30 begint komend najaar

Beilen - In het najaar 2019 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde bij de oostelijke op- en afrit van afslag 30 van de A28 bij Beilen. Het ontwerp voor de rotonde is definitief. Inwoners van Midden-Drenthe, bedrijven en andere belangstellenden konden in maart 2019 hun reacties geven op het voorlopige ontwerp van de rotonde. Het ontwerp is hierdoor iets aangepast.

In de omgeving van de rotonde komt een kunstwerk. De Historische Vereniging Beilen is bezig geweest het ‘boertje’ van voormalig supermarktketen De Boer, op te knappen. Dit drie meter hoge ‘boertje’ krijgt een prominente plek in de omgeving van de rotonde.

De gemeente Midden-Drenthe wil met de aanleg van de rotonde de doorstroming en de veiligheid van het verkeer vergroten. Vanaf de A28 bij afslag 30 komt veel verkeer Beilen binnen. Verkeer dat in de loop van de tijd verder gaat toenemen. Dit heeft te maken met de toename van vrachtverkeer richting de bedrijventerreinen Ossebroeken, Dambroeken en Zuidmaten en de uitbreiding van Beilen aan de oostkant.

In het najaar beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde. De gemeente Midden-Drenthe verwacht dat de rotonde en de entree van Beilen, dat ook in het plan is meegenomen, rond de jaarwisseling 2019/2020 klaar is.