Bouw op Lievingerveld krijgt zetje van gemeente

Beilen - De gemeente verleent een garantstelling tot maximaal €1.040.000,00 voor de aanleg van de infrastructuur in het bouwplan Lievingerveld in Beilen. Dit gebeurt op verzoek van de vereniging "Naoberschap Lievingerveld", waarin de toekomstige bewoners zich verenigd hebben.

Die belangenvereniging gaat aan ten minste drie partijen vragen een offerte uit te brengen voor aanleg van wegen en infrastructuur in Lievingerveld. De basisinfrastructuur zoals riolering is nodig om te kunnen bouwen en aanleg was door de vereniging niet op te hoesten.

Te grote uitdaging

Het uitgangspunt was dat de initiatiefnemers zelf hun woon- en leefomgeving zouden vormgeven en zelf het gebied bouwrijp zouden maken en de wegen en infrastructuur zouden aanleggen. Dat bleek in de praktijk een te grote uitdaging en de uitvoering stagneerde bij de mensen die popelden om te beginnen met de bouw.
Om de boel vlot te trekken besloot het college de helpende hand te bieden en kwam met het voorstel om voor 80% garant te staan voor de aanleg van de infrastructuur van alleen de eerste fase.

De raadscommissie ruimte en groen boog zich er donderdagavond over en gaf een positief advies. Formeel moet de raad nog besluiten, maar in feite kan de schop de grond in op Lievingerveld tot groot genoegen van de circa honderd inschrijvers. De prijs van de grond gaat niet omhoog. Dat blijft 66,55 euro inclusief btw per m2. Voor de aanleg van wegen en infra is men €25,- per m2 verschuldigd.