Parochies Meppel, Hoogeveen en Beilen bezig met ‘Kunst van Barmhartigheid’

Meppel - De parochie Heilige Drie-Eenheid rondt het Diaconaal Jaar Kunst van Barmhartigheid af. De Stephanuskerk in Meppel is een klein museum geworden. Parochianen maakten kunstwerken en gedichten. In het godshuis zijn deze werken de komende tijd te zien en te lezen.

Gezegend zijn jullie. Jullie hebben gewone dingen gedaan. Uit liefde. Ook voor de minste broeders en zusters die naast jullie staan. Onbeperkt. Onbewust, eenvoudig, omdat je je geroepen voelde.’ Het is een deel uit een gedicht van parochiaan Aad van der Klaauw en hij hangt naast andere gedichten en schilderijen, gemaakt door leden van de kerk. Kleurrijke verwijzingen naar een Bijbelse opdracht.

Veel parochianen maakten, na een workshop te hebben gevolgd, kunst die te maken heeft met de zeven Werken van Barmhartigheid. Het jaar Kunst van Barmhartigheid, dat in oktober startte, loopt op z’n eind. In juni is het voorbij. De oogst zijn schilderijen, glaskunst, kaarsen en gedichten, maar wellicht is de oogst ook een wat andere ‘mindset’ als het gaat om naastenliefde en barmhartigheid. Doel was ook om het diaconale werk onder de aandacht te brengen, om alles wat er gebeurt op dit gebied zichtbaar te maken, zoals de Voedselbank of de Arme Kant van Meppel. Verbroedering en verbinding tussen de drie voormalige parochies in Meppel, Beilen en Hoogeveen was ook een doel.

De St. Stephanusparochie in Meppel, de Onze-Lieve-Vrouwe-Visitatie-parochie in Hoogeveen en de St. Willibrordparochie in Beilen fuseerden in 2016 tot de Parochie Heilige Drie-eenheid. ‘Zo’n fusie is hoe je het ook wendt of keert een lastig proces. Gezamenlijk werken aan een project, in dit geval Kunst van Barmhartigheid kan helpen’, zegt pastor Erik Verheijen (62) uit Zuidwolde.

Barmhartigheid

Volgens hem heeft de huidige paus Franciscus de barmhartigheid nadrukkelijk op de kaart gezet. ‘Hij wast de voeten van gevangenen, rijdt rond in een oude auto en hij woont niet in het pauselijke paleis, maar in een appartement. Om zijn nek geen gouden kruis, maar een exemplaar van ijzer. De paus wil niet heersen, maar dienen. Hij verwijst daarmee naar Jezus. Het kan stukken beter als het gaat om barmhartigheid in de huidige samenleving. Gelovigen kijken vaak over de dood heen naar het hiernamaals, maar het gaat nadrukkelijk ook over Gods rijk op aarde, waarin het draait om vrede, gerechtigheid en liefde.’

Barmhartigheid houdt volgens Verheijen in dat je oog hebt voor de ander, in de breedste zin van het woord. ‘Dat betekent ook zuinig zijn op de schepping. Ik vind het jammer dat de daken van onze kerken niet vol liggen met zonnepanelen. De kerk dient voorop te lopen en het goede voorbeeld te geven als het om duurzaamheid en zorg om de schepping gaat’, zegt Verheijen, sinds oktober vorig jaar pastoraal medewerker en ook jaren raadslid voor GroenLinks in gemeente De Wolden. ‘Kerken dienen het goede voorbeeld te geven. We moeten meer meedoen aan het maatschappelijke debat als het over vraagstukken rondom barmhartigheid gaat. Klimaatverandering treft vooral de armen. Daar moeten wij voor staan.’

Zonnelied

Verheijen verwijst naar paus Franciscus die in 2015 met de encycliek Laudato Si kwam. Deze ontleent zijn naam aan de regels van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied: ‘Geprezen zijt Gij, mijn Heer om heel uw schepping, - om broeder zon, om zuster maan’. ‘De paus herinnert ons eraan dat de aarde, ons gemeenschappelijke huis, als een zuster is met wie we ons leven delen en een fijne moeder die haar armen opent om ons te omhelzen. Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar hebben toegebracht door ons onverantwoord gebruik van de goederen die God haar geschonken heeft.’

De kunstwerken zijn de komende maanden in de kerken in Beilen, Meppel en Hoogeveen te zien. Daarna komt er een veiling, waarop de kunstwerken worden verkocht. De opbrengst is voor het goede doel.

Tentoonstelling

Tentoonstelling in RK kerk Meppel: 18 mei van 14.00 tot 16.00 uur en op 19 mei na de viering; tentoonstelling in kerk Beilen: 25 mei van 14.00 tot 16.00 uur en op 26 mei na de viering; en tentoonstelling in Hoogeveen in kerk: 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur en 16 juni na de viering.