CDA onder de indruk van Invent

Beilen - De CDA-fractie heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan Invent op de Ossebroeken. Invent is een bedrijf wat een onafhankelijk totaaladvies geeft over het opwekken en besparen van energie. Met het advies in de hand kan iemand dan aan de slag met de uitvoering. De CDA-ers waren onder de indruk van de visie en de adviezen van Invent op het vlak van duurzaamheid.

De werkbijeenkomst begon met het bekijken van de film “Morgenland”. Fractieleider Marinus Louissen: 'Dat is een aanrader. In dit korte filmpje over de energietransitie wordt direct duidelijk wat de opdracht is rondom energieopwekking en -besparing. Dat laatste is volgens Invent een belangrijk onderdeel van de hele transitie. Want waarom zou je energie gaan opwekken welke je eerst kan besparen?'

Wat is (on)mogelijk?

Wat ook naar voren kwam is dat er nog veel aannames rondom het thema duurzaamheid zijn, die niet kloppen. Louissen: 'Juiste informatie is de eerste stap. Wat is nu eigenlijk de opdracht en hoe kan je dat dan aanpakken? Wat is mogelijk, maar ook onmogelijk? Als je weet wat je moet doen en wat er kan, dan pas kun je een bewuste keuze maken en draagvalk creëren.'