Dubbelfunctie voor CSG-directeur Albring

Beilen - Rolf Albring wordt na het vertrek van Philip Messak, ook directeur van de locatie Salland van CS Vincent van Gogh. Rolf Albring is sinds 2017 al directeur van de locatie CSG Beilen van de scholengemeenschap. Hij zal vanaf 1 augustus de leiding hebben over beide locaties.

Alice Vellinga, voorzitter van College van Bestuur, is enthousiast over de benoeming: ‘Zijn kwaliteiten, het goede functioneren van CSG Beilen en het enthousiasme waarmee hij deze stap heeft gezet, geven veel vertrouwen! Ik ben dan ook blij dat de mr positief heeft geadviseerd Rolf ook aan te stellen als directeur van Salland.’

Na de zomervakantie zullen de drie locaties van CS Vincent van Gogh worden geleid door twee directeuren.