Blijdschap over opknap ikc Harm Smeenge

Beilen - Bij Kits Primair (bestuur/werkgever primair onderwijs) is tevredenheid over de zeer waarschijnlijke financiering van de renovatie van de ikc Harm Smeenge.

Koos van Riezen, directeur-bestuurder: ‘Oorspronkelijk waren er nieuwbouwplannen met de Eshorst, maar dat ketste af. We zijn in feite al twaalf jaar aan het wachten en daarbij is het onderhoud opgeschoven. Het dak is vorig jaar gerepareerd en door ons betaald. Dat kon niet langer. Er was al lekschade aangericht en gevaarlijk geworden. Het water liep langs de elektra en zat schimmel.’

Te koud, te warm

Immy Rorije, directeur van de school zag de achteruitgang met lede ogen aan: ‘Het gebouw voldoet gewoon allang niet. Ook was het in de winter te koud en in de zomer te warm. Er komt straks ook meer ruimte voor bijvoorbeeld theaterlessen en het wordt multifunctioneler en efficiënter. Ook komt er een betere klimaatcontrole, want dat is nu verre van ideaal.’

De renovatie gaat volgens het door Kits Primair gemaakte plan.