Fors budget voor de zorg in Midden-Drenthe

Met toch enige trots meldde wethouder Dennis Bouwman donderdag dat de gemeente Midden-Drenthe 1,9 miljoen euro beschikbaar heeft voor het sociaal domein. Een fors budget, dat beschikbaar komt voor de WMO en de Jeugdzorg. Bouwman: 'We willen investeren en inzetten op een aantal sporen.'

Hij noemt onder andere preventie en vroegsignalering, het dichterbij halen van de zorg, kostenbeheersing, samenwerken met huisartsen, doorontwikkeling van de WMO maar ook aandacht voor kwetsbare jongeren.

De wethouder erkent dat veel zaken nu in elkaar overlopen. Meer verbinding zoeken is het motto met korte lijntjes, de organisatie heeft een efficiëntere werkwijze voor ogen. Bouwman noemt als voorbeeld dat bij een zorgvrager soms vier of vijf zorgverleners in beeld zijn, terwijl dat ook anders kan. Bouwman roemt de Naoberschap in de buurten, in wijken en dorpen maar roept ook op om daadkracht te tonen bij eventuele problemen.

Geestelijke gezondheid

Overigens heeft ook de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de volledige aandacht van het college. De gemeente moet met ingang van 1 januari voorbereid zijn op een nieuwe wet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Bouwman: 'We gaan aan de slag met een Optimaal leven team in Beilen, we gaan door met de psycholance, evenals de geestelijke gezondheidszorg in de wijk.'

De drie grotere steden in Drenthe werken al met een Optimaal leven team, waarin hulpverleners actief zijn op het gebied van onder andere verslavingszorg, Cosis, GGZ Drenthe, welzijn en woningcorporaties. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische problemen. Cliënten mogen bij deze werkwijze zelf aangeven wat zij aan ondersteuning nodig hebben om vooruit te komen.