Koffertje Kunst zoekt helpende handen

Koffertje Kunst is met spoed op zoek naar mensen die kunnen helpen bij het voorbereiden en begeleiden van de workshops voor kinderen.

Die workshops worden sinds 2004 twee keer per jaar gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd in Bovensmilde. Zo worden ze op een ongedwongen manier in aanraking gebracht met kunst- en cultuuruitingen. Gemiddeld doen er zo’n driehonderd kinderen aan mee. Er is dus veel belangstelling, maar de werkgroep heeft een paar extra handen nodig om de workshops in goede banen te leiden. Marion Roelfs van Koffertje Kunst: ‘Met de huidige club is het niet mogelijk om een workshopronde organisatorisch rond te krijgen. Daarom zijn we op zoek naar versterking.’

Om verschillende redenen gaan meerdere leden stoppen met hun werkzaamheden voor Koffertje Kunst. Dit zijn mensen die zich bezighouden met het organiseren van de workshops. ‘Ze zoeken leuke projecten en workshopleiders, zorgen voor de opgaves, regelen de locaties, maken de groepsindeling en zorgen voor voldoende hulpouders. Verder schrijven ze fondsen aan om de workshops zo betaalbaar mogelijk te houden en zijn ze vooral heel enthousiast aanwezig bij de verschillende workshops om de kinderen een creatieve middag te laten beleven en hun kwaliteiten te laten ontdekken’, vertelt Marion Roelfs. ‘De organisatie vraagt twee keer per jaar een paar maanden inspanning van de vrijwilligers en dan gaat het om ongeveer een uur per week.’

Daarnaast wil de werkgroep een pool samenstellen van mensen die graag willen helpen, maar niet in de werkgroep plaats willen nemen. ‘Zij kunnen hulp bieden bij de workshops, zodat er voldoende begeleiding aanwezig is. Per workshop zijn er zo’n vijftien kinderen en het is fijn als er voldoende volwassenen zijn om daar in goede banen te leiden.’

Wie Koffertje Kunst een warm hart toedraagt en wil helpen voorkomen dat de workshoprondes moeten stoppen, kan contact opnemen met Marion Roelfs via 06-30776360 of koffertjekunst@gmail.com.