Beilerstroom is vervuild: advies om niet te beregenen

Het Waterschap Drentse Overijsselse Delta (WDODelta) adviseert boeren en aanwonenden van de Beilerstroom voorlopig niet te beregenen vanuit dit water. Vrijdagochtend heeft een lozing plaatsgevonden in de Beilerstroom waardoor het water wit kleurt.

Volgens een woordvoerder van het waterschap bestaat de lozing naar alle waarschijnlijkheid uit voedingsstoffen. Deze stof verplaatst zich als vuilprop door de stroming van het water. Het water kleurt wit en de stof heeft geen geur. De grootste zorg van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is de waterkwaliteit met name voor de vissen. De vissen hebben voldoende zuurstof nodig.

WDODelta monitort de vuilprop die zich langzaam in westelijke richting verplaatst en meet het zuurstof in de Beilerstroom.

Beregenaars wordt gevraagd vandaag en de komende dagen niet te beregenen uit de Beilerstroom of dit op eigen risico te doen. De bij WDODelta bekend zijnde beregenaars uit de Beilerstroom zijn telefonisch op de hoogte gesteld.

WDODelta gaat, wanneer dat mogelijk is, beginnen met het extra inlaten van schoon water met behulp van een pompinstallatie. Naar verwachting is de Beilerstroom na 48 uur weer schoon.