Beilerstroom is weer schoon na dumpen melk

Het water in de Beilerstroom is weer schoon. Vrijdagmorgen werd er in/nabij Beilen melk in het water geloosd, waardoor een witte vuilprop ontstond.

Nadat de vervuiling was ontdekt, kwam het Waterschap Drents Overijsselse Delta in actie. Het waterschap pompte veel extra water in de Beilerstroom, waardoor de kwaliteit van het water snel verbeterde. Volgens het waterschap is er geen reden tot zorg.

Boeren mogen weer beregenen

Door het extra toevoegen van water is de melk zo goed verdund dat het niet meer voor overlast zorgt. Het water uit de rivier mag weer gebruikt worden om te beregenen. Ook zit er weer voldoende zuurstof in het water, waardoor er voor vissen geen gevaar meer is.