Plan evenementen Westerbork nu goedgekeurd

De Raad van State heeft het aangepaste bestemmingsplan voor evenementen in Westerbork woensdag goedgekeurd. De Raad verwierp alle bezwaren die door een lokale ondernemer waren ingediend.

Een eerdere regeling van de evenementen werd door de Raad onderuit gehaald, omdat die onvoldoende bescherming gaf tegen overlast.

De evenementen die met het aangepaste plan worden toegestaan, zorgen volgens de Raad niet voor onaanvaardbare hinder. De regels in dit plan zijn aangescherpt. Zo is onder meer bepaald dat per evenement maximaal 5000 bezoekers worden toegelaten. De evenementen vinden ook gespreid plaats en er zijn begin- en eindtijden vastgelegd. Ook het totale aantal evenementen staat vast. Dat zullen er 34 per jaar zijn.

De bezwaarmaker, eigenaar van enkele panden in het centrum waaronder dat van supermarkt Jumbo, zal het nieuwe evenementenbeleid nu moeten slikken. Volgens de Raad weegt het algemene belang in dit geval ook zwaarder dan zijn belang.

Hij klaagde vooral over teveel toegelaten lawaai tijdens de evenementen en parkeerproblemen die nadelig zijn voor de middenstanders in het dorp. Hun winkels zouden bij evenementen minder goed bereikbaar zijn.

Volgens de Raad wijkt het lawaai bij minder luidruchtige evenementen weinig af van het lawaai dat er toch al is in het dorpscentrum. Overigens hebben veel bewoners van het centrumgebied al verklaard geen problemen te hebben met het toegelaten lawaai bij luidruchtiger evenementen. De Raad voorziet ook geen grote parkeerproblemen, omdat daar volgens de regels goed op kan worden ingespeeld.