Fataal ongeval Asser Boys: jeugdgevangenis voor M.B. (19) uit Smilde

Assen / Smilde - Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval is de 19-jarige M.B. uit Smilde veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan negen maanden voorwaardelijk. B. had te veel gedronken voor een beginnend bestuurder en reed harder dan is toegestaan toen hij 19 september vorig jaar op de Lonerstraat in Assen tegen een boom botste.

Het Openbaar Ministerie had een jaar jeugddetentie, waarvan negen maanden voorwaardelijk, 100 uur werkstraf en twee jaar rijontzegging geëist. Die straf heeft het hof overgenomen. Bij het ongeval kwamen twee spelers (19) van voetbalclub Asser Boys om het leven: teamgenoten en dorpsgenoten uit Smilde die bij B. in de auto zaten. B. reed 65 kilometer per uur, waar 30 kilometer was toegestaan. Bij een inhaalmanoeuvre reed hij met volle snelheid over een verkeersheuvel, raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. De automobilist had alcohol in zijn bloed met een waarde van 0,49 promille. Te veel voor een beginnende bestuurder.

Huilen

Bij de uitspraak waren veel nabestaanden en vrienden van de twee omgekomen jongemannen uit Smilde en de beide slachtoffers, twee andere passagiers, die (ernstig) gewond raakten bij het ongeval. Zij vielen elkaar na afloop huilend in de armen. Familieleden van B. hoorden net als hijzelf de uitspraak met bedrukte gezichten aan. De man uit Smilde moet drie maanden naar een jeugdgevangenis. Hoger beroep is niet meer mogelijk, wel cassatie. Maar dan wordt alleen naar het verloop van de juridische procedure gekeken.

Generale preventie

Het hof heeft bij het bepalen van de strafmaat in bijzondere mate meegewogen dat er een preventieve werking vanuit moet gaan naar andere jonge automobilisten. ‘Het zwaartepunt van het strafdoel ligt bij generale preventie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongvolwassen automobilisten de mogelijke consequenties voor hun handelen minder goed overzien. Dat terwijl zij een enorm grote verantwoordelijkheid dragen voor hun passagiers en medeweggebruikers. Die verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat zij zich houden aan de geldende verkeersregels en dat de strafrechter, lees de samenleving, het hoog opneemt als zij ernstig tekort schieten in hun verantwoordelijkheid. Dat geldt zeker als dit leidt tot de dramatische gevolgen zoals in deze buitengewoon verdrietige zaak het geval is.’

School oppakken

B. gaf twee weken geleden bij de behandeling van het hoger beroep volmondig toe dat hij fout is geweest, maar zei toen ook op vragen over een eventuele jeugddetentie tegen het hof: ‘Ik wil mijn school weer oppakken en dat kan dan niet. Ik ben geen crimineel.’

Eerder dit jaar werd de automobilist veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en 10 maanden voorwaardelijke jeugddetentie voor het veroorzaken van het ongeluk. De rechtbank legde de man ook een rijontzegging op van twee jaar, maar geen onvoorwaardelijke detentie. Het OM ging daartegen in beroep.

Verantwoordelijk

Bij opleggen van de straf heeft het hof rekening gehouden met de jonge leeftijd en de beïnvloedbaarheid van de verdachte. Net als voor de nabestaanden en de twee slachtoffers die (zwaar) lichamelijk letsel opliepen, heeft het ongeval volgens het hof voor B. immense gevolgen gehad. ‘Ook hij is psychisch zwaar getraumatiseerd en heeft vrienden verloren en vriendschappen verloren door het ongeval.’

B. heeft volgens het hof een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakt met buitengewoon ernstige gevolgen. ‘Door dit ongeval hebben twee jongemannen van 19 jaar met nog een heel leven voor zich, ter plaatse het leven verloren.’

Dood in de ogen gekeken

Uit de afgelegde slachtofferverklaringen blijkt volgens het hof zonneklaar dat deze jongemannen deel uitmaakten van een betrokken gezin, waarvan de andere leden nu verder moeten zonder hun geliefde zoon en broer. ‘Het spreekt voor zich dat dit heeft geleid tot onpeilbaar diep verdriet. Naast deze twee slachtoffers voor wie het verkeersongeval fatale gevolgen heeft gehad, hebben ook de twee andere passagiers door het ongeval zwaar lichamelijk letsel en psychische schade opgelopen. Ook zij hebben - zogezegd - de dood in de ogen gezien en zullen zich nog vaak afvragen: wat was er gebeurd als ik op de plek van de omgekomen slachtoffers had gezeten?’

Voor al dit leed en verdriet is B. in strafrechtelijke zin aansprakelijk. ‘Natuurlijk kan erover worden gespeculeerd of de gevolgen minder ernstig zouden zijn geweest als de passagiers op de achterbank gordels hadden gedragen. Ook moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de slachtoffers een bijdrage hebben geleverd aan de veelbesproken ‘groepsdynamiek’ in de auto. Dat die groepsdynamiek van invloed zou kunnen zijn geweest op zijn rijstijl en manoeuvres. Ondanks dat was er ten tijde van het ongeval maar één persoon die de koers en snelheid van de auto bepaalde en dat was de verdachte.’

Ongeleid projectiel

B. is volgens het hof ernstig tekort geschoten in de immense verantwoordelijkheid die hij als chauffeur van de auto droeg. ‘De verdachte heeft onder invloed van alcohol, waarbij het hem toegestane promillage met meer dan 100% werd overschreden, met hoge snelheid, waarbij de toegestane limiet met meer dan 100% werd overschreden, een inhaalmanoeuvre uitgevoerd. Dat inhalen gebeurde op een weg met een verkeersdrempel. Het is een weg die geflankeerd wordt door bomen. Een weg en plek die zich volstrekt niet leenden voor inhalen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de verdachte de macht over het stuur heeft verloren, waarna de auto als een ongeleid projectiel met een daverende klap tegen een boom is beland.’

Tekst: Daniëlle Molenaar