Najade en Spatters gaan fuseren

De kogel is door de kerk bij de zwemclubs Najade (Smilde) en De Spatters (Beilen). Beide financieel gezonde verenigingen gaan fuseren. Inmiddels hebben de leden van beide zwemclubs hun fiat gegeven en zijn de voorbereidingen begonnen om te komen tot een nieuwe fusieclub.

Jan Haitsma is voorzitter van De Spatters en de beoogde voorzitter van de nieuwe fusievereniging. Hij is enthousiast over de gang van zaken tot nu toe. Het is de bedoeling eind november de eerste gezamenlijke ledenvergadering te houden.

Aan het begin van dit jaar zijn de eerste gesprekken over deze ontwikkelingen gestart: ‘We hebben toen de intentie uitgesproken om te komen tot een uiteindelijke fusie’, aldus Jan Haitsma. Maar daar ben je er natuurlijk niet mee. De leden moeten akkoord gaan, maar dat bleek geen probleem. Bij de Spatters was het overgrote deel van de leden akkoord en bij Najade zelfs unaniem.

Gezelligheid en prestatie

Haitsma zegt dat de intentie van de nieuwe vereniging hetzelfde blijft: ‘ We willen een vereniging zijn waar gezelligheid voorop staat, maar waar zeker oog is voor prestaties.’

Waarschijnlijk zal met ingang van 1 januari komend jaar de nieuwe vereniging actief zijn, onder de naam van De Spatters. ‘Vooralsnog’, zo benadrukt Haitsma. ‘Wie weet zoekt ook De Valken uit Westerbork nog eens samenwerking. Ik zou dat heel graag willen. Maar daar is op dit moment geen sprake van en dan moet je dat respecteren. Indien dat wel zo zou zijn dan zou ik me kunnen voorstellen dat we de naam veranderen.’

Maar eerst zijn er andere zaken die aandacht behoeven, zoals het bijstellen van onder andere de gedragscode, huishoudelijk reglement, het stroomlijnen van contributies en dergelijke.

Ook, zo benadrukt Haitsma, wordt gekeken of de lessen bijvoorbeeld efficiënter ingedeeld kunnen worden. De beide overdekte baden in Beilen en Smilde blijven behouden: ‘Alle badwaters zijn weer gehuurd voor het komende jaar.’

De club in Beilen heeft rond de 300 leden en Najade om en nabij de 90. Haitsma: ‘Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. We beginnen in de week van 26 augustus weer met onze activiteiten.’