Weerstand tegen bomenkap voor aanleg fietspad

Orvelte - Het plan van de gemeente om een verhard fietspad aan te leggen langs de ‘stille kant’ van het Oranjekanaal is niet goed gevallen bij de lokale natuurorganisatie IVN, Natuur en Milieu Federatie Drenthe en particuliere natuurliefhebbers. De aanleg van het twee meter brede betonnen fietspad gaat ten koste van in totaal ongeveer zestig bomen en dat is tegen het zere been van bezwaarmakers.

Die zijn vooral gechoqueerd over het sneuvelen van circa vijftien bomen tussen de Orvelter brug en de Smalhoorn, richting Wezuperbrug. Een van de schrijvers, Jan van Ginkel die sinds 1984 vlakbij het betreffende gebied woont en door en door kent, liet al eerder doorschemeren dat hij voor het in zijn ogen onzalige plan zou gaan liggen. Hij vindt het een ernstige en onnodige aantasting van de natuur die toch al onder druk staat.

Onduidelijkheid

Jan heeft al eerder contact gehad met de projectleider, maar dat leverde geen duidelijkheid op: ‘Het hoe en wat is onduidelijk gebleven: ‘De onvrede bij ons komt vooral voort uit de onduidelijkheid en de starheid.’ Daar komt bij dat het plan volgens Jan niet vanuit een vraag vanuit de bevolking is gekomen: ‘Het is de wens van de gemeente. Die is er mee gekomen en niet andersom. Ik heb niks tegen fietspaden, maar pas het dan goed in bij het karakter van het kanaal. Maak een schelpenpad van een meter breed. Dat zie je wel meer.’

Provincie

Het gemeentebestuur heeft in ieder geval drie brieven gehad waarin kritiek wordt geuit op het fietspadplan en de gevolgen en ook de provincie is schriftelijk op de hoogte gebracht. In september heeft de provincie een overleg met de gemeente over de voorgenomen kap. De gemeente moet een kapmelding doen bij de provincie, maar omdat het om een melding gaat en niet om een besluit is een bezwaar of beroep ertegen niet mogelijk. Het wordt dan ook niet gepubliceerd door de provincie. Echter, als de provincie besluit om een kapverbod op te leggen gaat de kap niet door. Zo niet dan kan vier weken na de melding door de gemeente gekapt worden.

Ruimte voor reactie

Jan schat de kans dat de provincie niet akkoord gaat in als groot: ‘Er is ook nauwelijks grondig ecologisch en natuurhistorisch onderzoek gedaan. Het is slecht onderbouwd.’

De gemeentevoorlichter laat weten dat er vooraf informatiemomenten zijn geweest en dat er na de publicatie van de omgevingsvergunning voldoende ruimte is om een reactie te geven.