Tentdienst Hoogersmilde

Hoogersmilde - Er is zondag 25 augustus een tentdienst op het sportterrein in Hoogersmilde. Vanaf donderdag viert het dorp Hoogersmilde het jaarlijkse dorpsfeest, met als afsluiter een feestelijke tentdienst op de zondagmorgen.

De voorgangster van deze dienst is afscheid nemend dominee Anja Donker. Gedurende 7 jaar heeft ze in Hoogersmilde gewoond en was ze voorganger van de Kerkelijke Gemeente Hoogersmilde. Deze feestelijke tentdienst is een haar laatste diensten als inwoonster van Hoogersmilde, en ze wil er een groot spektakel van maken. Deze dienst zal in het teken staan van Levensparels. Ieder mens heeft parels in zijn of haar leven. Mooie, leuke momenten, maar ook minder leuke of verdrietige ervaringen. Dit hoort bij het leven. Als je alle ervaringen bij langs gaat in de vorm van een ketting, ontstaat er een mooi geheel. Verder zijn er toepasselijke liederen en als afsluiter een kopje koffie of thee van de dorpsfeestcommissie. Aanvang is 09.30 uur.