Hoe de grote ijsbaansoap van Drenthe uitliep op één groot drama

De streep door het plan voor een ijsbaan met zwembad in Hoogeveen is een nieuw hoofdstuk in een langslepend dossier dat landelijk bekend werd. Hoe zat het ook al weer met de Drentse ijsbaansoap. In een paar lange klappen door de historie.

November 2014

Schaatshal De Bonte Wever in Assen maakt bekend dat de deuren in 2016 zullen sluiten. In Hoogeveen zijn liefhebbers en plannenmakers meteen wakker. Ze dromen al tien jaar van een ijsbaan. In Assen wordt nagedacht over een doorstart. Kan dat? Moet de ijsbaan naar een andere locatie? De provincie kondigt een haalbaarheidsonderzoek aan waarin de plannen van Hoogeveen en Assen worden meegenomen en andere locaties (Meppel, Beilen, Emmen) worden verkend.

April 2015

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Drenthe maakt bekend dat ze 5 miljoen euro beschikbaar heeft voor een bovenregionale sportvoorziening. Een ijsbaan kan een laatste steuntje in de rug verwachten van de provincie. Maar de plannen moeten wel duurzaam exploitabel zijn.

Maart 2017

Nadat beide initiatieven al meerdere keren zijn aangepast en deadlines zijn verschoven, maakt de provincie bij monde van gedeputeerde Henk Jumelet bekend dat de ijsbaanplannen van zowel Assen als Hoogeveen zijn afgekeurd. Maar de 5 miljoen euro blijft beschikbaar voor de gemeente die als eerste een financiële garantstelling afgeeft.

Hoogeveen is binnen een dag klaar. ‘We hebben recht op deze ijsbaan’. De gemeente staat garant voor financiële gaten onder het Kleine Bols IJsstadion. Assen snapt er niets van. ‘Schandalig. De spelregels zijn gewijzigd.’ Hun plan (Ice World) is veel omvangrijker en van een private investeerder (VolkerWessels). Ze kunnen toch niet met publiek geld garant gaan staan? Bestuurlijke verhoudingen tussen beide gemeenten en de provincie staan op scherp.

Juli 2017

Provinciale Staten gaan akkoord met een miljoenensubsidie voor Hoogeveen. Voorwaarde is dat uiterlijk 31 december 2019 kan worden geschaatst.

Oktober 2018

Een flinterdun plan, zo blijkt, als de Rekenkamer van Hoogeveen (op verzoek van de gemeenteraad) met een rapport naar buiten komt. Ze laat geen spaan heel van de besluitvorming en (financiële) onderbouwing van het plan voor de komst van een ijsbaan, waar inmiddels om financiële redenen ook een nieuw zwembad aan vast zit. Kort daarvoor had de gemeente al moeten opbiechten dat de oplevering van de ijsbaan sowieso 15 maanden later plaatsvindt dan de deadline van eind 2019.

Eerdere tegenslagen heeft Hoogeveen nog recht kunnen breien, maar de kritiek van de Rekenkamer is klip en klaar. Een financiële strop dreigt. Toch reageren burgemeester Loohuis en wethouder Slomp als door een wesp gestoken. Ze kiezen er voor om vol in de aanval te gaan en noemen het rapport van de Rekenkamercommissie ‘onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd’. Een meerderheid van de gemeenteraad houdt vertrouwen in het plan, de publieke opinie begint te kantelen. Is dit nog verantwoord beleid?

Augustus 2019

Achter de schermen is een streep gezet door het plan van een ijsbaan met zwembad, melden bronnen aan Dagblad van het Noorden. De gemeente heeft te horen gekregen dat het project bijna twintig miljoen euro duurder zou worden dan gedacht. Een onoverbrugbaar gat voor het project dat wat betreft zorgvuldige en reële financiële berekeningen eigenlijk van meet af aan flinterdun is geweest.