Zangdienst in Koepelkerk

Smilde - Het Evenementen Comité Koepelkerk Smilde houdt zaterdag 31 augustus een “zangavond” in de Koepelkerk in Smilde, Veenhoopsweg 13. Aanvang is 19.30 uur, deur open om 19.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.

Aan deze avond wordt medewerking verleend door het “Christelijk Mannenkoor Assen“ onder leiding van de bekende dirigent Bert Duijst, begeleiding op orgel en vleugel zal verzorgt worden door de nationaal en internationaal bekende Harm Hoeve. Ook zal medewerking worden verleend door het nationaal en internationaal bekende trompet spelende echtpaar Arjan en Edith Post. .Dominee Gerold Olde heeft zijn medewerking toegezegd aan deze bijzondere avond. Hij zal een korte meditatie houden.