Midden-Drenthe praat over vuurwerkvrije zones

Vuurwerkvrije zones in de gemeente of niet? Dat was de grote vraag in de raadscommissie Algemeen Bestuur vanavond naar aanleiding van een opiniërend stuk van het college. De verschillende fracties konden het niet unaniem eens worden.

Dat er her en der in de gemeente overlast ervaren wordt van vuurwerk was voor de fracties van D66 en GroenLinks eind verleden jaar reden om aan de bel te trekken. Het college ziet, na uitgebreid onderzoek, echter geen aanleiding tot het instellen van (al dan niet vrijwillige) vuurwerkvrije zones.

Het grote probleem is de handhaving hierop. Of, zoals Arjan van Gelderen het treffend zei: ‘Ruimte geven schept ook verwachtingen, die we niet kunnen managen.’ Harma van der Roest, Jolanda van Leest en Gert Jan Bent pleitten er wel voor om inwoners de ruimte te bieden een eigen vuurwerkvrije zone in te stellen. Bent: ‘De mogelijkheid iets te regelen voor de eigen buurt of wijk spreekt ons erg aan.’

De andere fracties waren daar niet voor. Gemeentebelangen vond het een onzinnig voorstel, Marinus Louissen (CDA) vond dat de landelijke politiek aan zet is over dit vraagstuk, evenals Henk Boer van de PvdA. Wel werd her en der door de vergadering geopperd dat het geven van voorlichting over dit onderwerp nuttig kan zijn.