Beeldverslag Maatschappelijk akkoord Midden-Drenthe overhandigd aan Commissie Zorg en Welzijn

Het beeldverslag van de verschillende besprekingen met de dorpen en buurtschappen is deze week gepresenteerd aan de Commisie Zorg en Welzijn van Midden-Drenthe

“Na een traject dat vorig jaar gestart is met een Krachttoer is nu het gezamenlijke product klaar”, aldus Ger Steenbergen, voorzitter van het Dorpenoverleg. ‘’Met bewoners, gemeenteraadsleden en Welzijnswerk is de manier van samenwerken geëvalueerd. Wederzijds respect en waardering voor elkaar staan hierin centraal. In het beeldverslag is nu vastgelegd hoe wij samen inhoud gaan geven aan beleid waarin iedereen aan zijn trekken komt.”

Wethouder Dennis Bouwman nam de eerste gedrukte exemplaren in ontvangst. Hij gaf aan dat ook de Raadsleden een belangrijke rol hebben gespeeld, met het Dorpenoverleg als initiator van het traject. Het beeldverslag wordt onderlegger voor het nieuwe Dorpenbeleid. Het huidige dorpenbeleid biedt nog steeds een goed fundament maar dit wordt samen met het Dorpenoverleg en bewoners geactualiseerd.

De Commissie Zorg en Welzijn reageert zeer positief. Enerzijds vanwege de mooie vormgeving: “Het is een verademing een getekend verhaal te mogen lezen met inhoud die raak is.”

“We staan, net als in een sportieve wedstrijd”, gaat Steenbergen verder. ‘’Goed opgesteld en iedere wedstrijd zal anders worden. Wel weten we dat we het samen zullen doen.”

Wanneer er behoefte is aan vervolgsessies, vergelijkbaar met de werkconferenties en de Krachttoer, dan pakkenhet Dorpenoverleg en de gemeente dat zeker op met ondersteuning van Welzijnswerk. Tot slot werd er waardering uitgesproken over de inzet van de vele vrijwilligers. Hoe komt het toch dat hier zo veel mensen bij betrokken zijn? Steenbergen: “Omdat het ergens over gaat. Bewoners worden niet alleen betrokken maar zijn ook serieuze gesprekspartners als het gaat om de leefbaarheid van onze dorpen en buurtschappen.”