Spreekuur bij Uitvaartcentrum Beilen

Door de gemeentelijke herindelingen zijn in de gemeente Midden-Drenthe meerdere begraafplaatsen. De gemeente is daar de eigenaar, een uitzondering daargelaten. Daardoor is Midden-Drenthe ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Bij de gemeentelijke begroting komt de kostenpost ‘begraafplaatsen’ altijd aan de orde. De gemeente Midden-Drenthe heeft jaarlijks een overleg met de uitvaartverenigingen. Dat geeft de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat te maken heeft met begraven in Midden-Drenthe. De wethouder en de verantwoordelijke ambtenaar zijn hierbij aanwezig. Onderhoud, legeskosten, indeling van de begraafplaatsen, ruimen van graven, verlengen van graven en vele andere aspecten komen aan de orde. Als uitvaartverenigingen is het goed om dan te zeggen wat er leeft rondom het thema begraafplaatsen.

De gemeente kan hier haar voordeel mee doen. Andersom horen uitvaartverenigingen wat de toekomstplannen zijn van de gemeente als het gaat om de begraafplaatsen. Uit het laatste overleg bleek dat De gemeente doet haar best om de kosten beheersbaar te houden. Daarnaast hebben de uitvaartverenigingen verteld wat de aandachtspunten zijn.

Er wordt binnen de gemeente nagedacht om op begraafplaats Eursingerhof ruimte te bieden aan graven met grafmonumenten die niete meer aan de huidige voorschriften hoeven te voldoen. Voorlopig komt er nog geen ruimte voor het begraven van onbepaalde tijd zoals op enkele natuurbegraafplaatsen wel mogelijk is.

Wie vragen heeft over begraven, begraafplaatsen of zaken rondom de dood kan terecht op het maandelijke spreekuur van Uitvaartcentrum Beilen aan de Eursingerweg 6 in Beilen. Het eerstvolgende spreekuur is dinsdag 1 oktober van 19.00 tot 20.00 uur.