Wedstrijd Huus van de Taol: Drentse kreet op je keet

Streektaalorganisatie Huus van de Taol uit Beilen heeft een leuke wedstrijd bedacht voor jongeren die met elkaar een gezellige keet of een mooie soos hebben. Het Huus van de Taol daagt jongeren uit om creatief te zijn, maar nog meer om de mooiste Drentse kreten vast te leggen.

De jongeren gaan zelf bedenken wat voor mooie kreet of mooi woord in het Drents op hun keet of soos past. Dit woord, deze kreet wordt dan in of op de keet of soos gemaakt. Dit kan samen met een (graffiti)artiest, maar wanneer er creatievelingen in de groep zitten, mogen die natuurlijk zelf meehelpen.

Inzenden

De beste drie inzendingen worden uiteindelijk beloond met de kreet op de keet. Kreten mogen ingestuurd worden naar arjaolthof@huusvandetaol.nl.

Huus van de Taol

Het Huus van de Taol in Beilen stimuleert het gebruik van het Drents door activiteiten te organiseren op het gebied van schrijven, muziek, taalpromotie, taalwetenschap en onderwijs. De streektaalorganisatie vindt streektaal erg waardevol en wil vanuit cultureel en taalkundig oogpunt actief het Drents uitdragen.