Hoe pakt u het wettelijk verplichte PMO aan?

Aangeboden door: Preventix

Bent u werkgever, dan heeft u te maken met het PMO. Dit is een belangrijke wettelijke verplichting. Het ‘Preventief Medisch Onderzoek’ is gericht op de algehele gezondheid van uw medewerkers.

Dit in tegenstelling tot het PAGO, oftewel het ‘Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek’, dat zich slechts richt op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Het PMO biedt meer kansen om het verzuim onder werknemers terug te dringen, te voorkomen en beperken.

Wat is een PMO?

Het PMO is niet alleen een gezondheidsonderzoek, maar resulteert ook in acties naar aanleiding van het onderzoek. Uw arbodienst kan zich dan ook richten op zowel de lichamelijke als geestelijke conditie. Zo komen ook leefgewoonten of chronische aandoeningen aan bod. Voor werknemers is het PMO niet verplicht, maar voor werkgevers wel. U bent verplicht PMO aan te bieden. Uitzonderingen kunnen bestaan: diverse beroepen hebben verplichte keuringen, op grond van bepaalde CAO’s.

De kosten én baten

Een logische zorg voor ondernemers is het kostenplaatje van het PMO. Hoeveel u uiteindelijk betaalt voor een PMO, is afhankelijk van de inhoud en de omvang van het onderzoek en de rapportage. Uiteraard brengen een bedrijfsarts en arbodienst kosten met zich mee, maar hou er rekening mee dat de opbrengsten hiervan ook voor uw eigen rekening zijn. Een aanvullend voordeel is dat cofinanciering door uw zorgverzekeraar mogelijk is. Meer dan genoeg reden om u goed te laten informeren over het PMO.

Voordelen van PMO

Door het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek draagt u bij aan een meer zinvol preventiebeleid. Immers hebben gezonde en gelukkige medewerkers een positief effect op de productiviteit en werksfeer. Neemt u vroegtijdig maatregelen naar aanleiding van het PMO, dan voorkomt u erger. U beperkt problemen tot het beginstadium en voorkomt ze in de toekomst.

Eigen invulling

U bepaalt zelf met welke specifieke onderzoeken u de verplichte PAGO uitbreidt. Doet u dit in overleg met een ervaren en deskundige specialist, dan haalt u uw investering er ruimschoots uit. Een gecertificeerde arbodienst met landelijke dekking én de slagvaardigheid van een kleine dienstverlener is Arbodienst Preventix. Deze organisatie is gespecialiseerd  in arbeidsdeskundig advies, verzuimbegeleiding en preventie.