Lezing op Locatie met schaapherder Neils Tiktak

ORVELTE De Drentse Historische Vereniging houdt zaterdag 12 oktober een Lezing op Locatie. Met schaapherder Neils Tiktak gaan we op stap in de omgeving van Orvelte. Een landschap waar geen ruilverkaveling geweest is, waardoor het nog oogt als eeuwen geleden met talloze houtwallen voor geriefhout, met de es, met de groenlanden, het stroomdal, de brink en natuurlijk de heide. Tiktak vertelt over zijn verschillende soorten schapen, de geschiedenis van zijn dorp en over zijn werk als scheper.

Deze zelfde middag vertelt Janny Roggen over de geschiedenis van de in 1930 opgerichte Bond voor Plattelandsvrouwen, nu bekend onder de naam Vrouwen van Nu. Een bijzonder vermakelijke film uit de jaren 50 wordt vertoond met activiteiten van deze actieve vrouwen.

Het programma is voor iedereen toegankelijk en loopt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Opgeven kan via activiteiten.dhv@gmail.com. Kijk op de website van de DHV voor meer informatie.

www.drentsehistorischevereniging.nl.