Gemeenteraad Midden-Drenthe: 'Pak Suermondsweg en Esweg aan'

Het mag dan een begrotingsvergadering heten, over het huishoudboekje sprak de Midden-Drentse raad nauwelijks. De gemeente heeft het kasboekje op orde. Dus was er tijd voor andere zaken.

Coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen roemden het financiële beleid in de gemeente. Ook van de oppositiepartijen waren er complimenten - maar ook kritiek, vooral over het gebrek aan snelheid van het college. D66 bevroeg de prioriteiten en zette die woorden kracht bij door de wethouders de populaire t-shirts van tv-presentator Arjan Lubach te geven. Daarop de woorden ‘ik heb geen toprioriteit’.

Zichtbaarheid gemeenteraad

D66 wil dat de gemeenteraad zichtbaarder wordt. De raad moet dichter bij de inwoners staan en beter laten zien wat ze doet, via eigen communicatiekanalen. De motie om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken werd aangenomen. Ook stemde de raad in met een motie voor het verbeteren van de Smildeger Suermondsweg, ingediend door de collegepartijen. Ook de verbetering van de Beiler Esweg moet prioriteit krijgen, vindt de raad. Daarnaast wil een meerderheid van de raadsleden randvoorwaarden verbinden aan de structurele subsidie die de gemeenteraad eerder toezegde aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HcKW) van 40.000 euro per jaar. In ruil voor die fors verhoogde bijdrage (eerder ontving HcKW 2000 euro per jaar, red.) wil de gemeenteraad inspraak over die voorwaarden en jaarlijkse verantwoording over het gebruik van de subsidie.

Ook het voorstel van CDA, Gemeentebelangen, GB SBW en PvdA om de ideeënwedstrijd voor jongeren, Up2You, eens in de drie jaar te organiseren vond voldoende steun.

Noodlokalen en de mogelijke verkoop van een bos

De noodlokalen bij scholencomplex De Groene Borg in Westerbork werden door Gemeentebelangen en VVD geagendeerd. Het huurcontract van de lokalen, die uit ruimtegebrek op het schoolplein zijn geplaatst, loopt af. Verantwoordelijk wethouder Erjen Derks (Gemeentebelangen) zei de raad in gesprek te zijn over een structurele oplossing voor het ruimtetekort in de in 2015 opgeleverde school. Daarnaast wordt gewerkt aan een huisvestingsplan voor alle scholen, al gaat dat D66 niet snel genoeg.

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (GB SBW) wil een onderzoek naar de tarieven voor marktkooplui. Nu zijn die in de hele gemeente gelijk. Verantwoordelijk wethouder Erjen Derks kon zich vinden in dat plan en zegde toe dat te onderzoeken. Van dezelfde partij kwam het voorstel om het Kyllotsbos in Smilde te verkopen. ,,Dode grond, die andere partijen prima kunnen onderhouden”, motiveerde fractievoorzitter Charles de Haas het voorstel. ,,Met de opbrengst kunnen we andere dingen doen.” Een meerderheid was welwillend tegenover het uitzoeken van de mogelijkheden daartoe.

Deze voorstellen haalden het niet

Voorstellen voor het doortrekken van de Beiler rondweg, van ChristenUnie, GroenLinks en D66, een lagere afvalstoffenheffing voor alleenstaanden (GroenLinks), financiële steun voor slachtoffers van de aardbevingen op Ambon (ChristenUnie en GroenLinks) haalden het niet. Ook de motie voor het vernieuwen van sporthallen in de gemeente van GB SBW kreeg niet genoeg steun. Maar, stelde Gemeentebelangen: ,,De Drenthehal is wat ons betreft over de houdbaarheidsdatum heen.” De partij wil een nieuwe sporthal in Beilen.

CDA-raadslid Ria Beukema-Bouman leidde de vergadering, in plaats van burgemeester Mieke Damsma. Die was, in verband met familieomstandigheden afwezig.