Bevrijdingsfeest voor heel Smilde

Smilde - Dat 75 jaar bevrijding in de Smildes op grootse wijze gevierd moet worden is voor iedereen duidelijk.

Ondertussen zijn in Smilde twee vergaderingen geweest, waarbij vrijwilligers van Oranjeverenigingen, de historische vereniging, Cras, de kerkgemeenschap en Dorpsvereniging Smilde betrokken zijn. Het is de bedoeling om voor alle kernen van de voormalige gemeente Smilde een groot feest te houden.

Geopperde ideeën zijn versierde straten, optocht met versierde fietsen, een vier- en zeskamp en spandoeken langs de vaart waarop oorlogsfoto’s zijn afgebeeld.

Uitgangspunt is om een gevarieerd programma te bieden voor jong en oud, met muzikale omlijsting. Een aantal activiteiten is rond en in de Koepelkerk. De bevrijding rond Smilde gebeurde op 13 april 1945 door Poolse en Franse soldaten, daarom wordt deze datum gekozen voor de feestelijkheden. Indien nog meer verenigingen aan willen haken bij de organisatie dan zijn zij van harte welkom.