‘’We proberen de jongeren mee te geven dat ze na moeten denken over de dingen die ze doen op internet’

Beilen - Instagram, WhatsApp, YouTube… We delen massaal alles via Social Media. Dit is ontzettend leuk, maar het brengt ook de nodige risico’s met zich mee. Hoe ga je hier verstandig mee om? Daarover ging de Themaweek Social Media van 11 tot en met 15 november die het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Dr. Nassau College en de CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen voor de zevende keer hielden.

Medewerkers van het CJG en de politie verzorgden een interactieve gastles over het veilig omgaan met Social Media voor de eerstejaars leerlingen. ‘Jongeren leven een groot deel van de dag in een digitale wereld,’ vertelt jongerenwerker Harold Kamps. ‘We proberen de jongeren mee te geven dat ze na moeten denken over de dingen die ze doen op internet,’ vult schoolmaatschappelijk werker Mara Denkers aan.

Theatergroep Smoar speelde voor de tweedejaarsleerlingen het interactieve theaterstuk ‘Sex(y)thing!’ Jeugdagent Karin Fekkes: ‘De voorstelling laat zien welke gevaren er schuilen in het maken van seksueel getinte beelden en de gevolgen die het kan hebben als deze beelden via social media verspreid worden.’ De derdejaars leerlingen gingen met hun mentor aan de slag met Social Media Pong; een interactief stellingen spel over Social Media.

Bewust omgaan

Dat veilig omgaan met Social Media een belangrijk onderwerp is, blijkt wel uit het succes van de themaweek in voorgaande jaren. Ook dit jaar werden weer ruim 500 leerlingen bereikt. Kamps en Denkers merken dat leerlingen steeds beter op de hoogte zijn van de gevaren van internet. Toch vinden ze bepaalde dingen nog heel gewoon, zoals het maken van foto’s van elkaar en deze zonder toestemming online zetten.

Kamps: ‘We hopen dat jongeren door de themaweek bewuster nadenken over dit soort acties.’ Verder is het belangrijk om ook ouders bij dit onderwerp te betrekken. Daarom hielden de scholen onlangs gezamenlijk een interactieve ouderavond voor de ouders van brugklassers. Deze werd door 50 ouders bezocht.