UWV: aantal Drenten in de bijstand sinds de crisis van 2008 nog nooit zo laag geweest

Fors minder Drenten stromen na afloop van een WW-uitkering van UWV naar de bijstand bij de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van UWV.

In de provincie Drenthe zijn vorig jaar 431 mensen in 2018 na het einde van een WW-uitkering in de bijstand beland. Dat zijn er bijna 200 minder dan een jaar eerder. Sinds de start van de economische crisis eind 2008 is de doorstroom naar de bijstand niet zo laag geweest.

Steeds meer mensen vinden vanuit de WW werk. Bijna driekwart van de mensen (73 procent) van wie de WW-uitkering afliep in 2018 had tijdens of uiterlijk binnen een maand na het beëindigen van de uitkering een baan. Dat is meer dan in voorgaande jaren. In 2016 lag dat aandeel nog op 71 procent.

Van WW-uitkering naar bijstandsuitkering

Niet iedereen heeft na een WW-uitkering recht op een bijstandsuitkering. Een uitkering bij de gemeente is afhankelijk van eigen vermogen en van het inkomen van een partner. Bovendien betekent de overgang van de WW naar de bijstand vaak een achteruitgang in inkomen.

Iets minder WW-uitkeringen in oktober

Het aantal WW-uitkeringen nam in Drenthe in oktober licht toe. Eind oktober telde Drenthe 6.949 WW-uitkeringen. Dat is 2,8 procent van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in oktober toe met 48 uitkeringen (0,7 procent) ten opzichte van vorige maand.

Per sector zijn er grote verschillen. De WW steeg onder uitzendkrachten – onder andere werkzaam in horeca en bij hoveniers - en vanuit sectoren als detailhandel, horeca en landbouw. In sectoren als zorg & welzijn en vervoer & opslag daalde de WW. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Regionale verschillen

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind oktober uit op 233.481. Dat is 2,6 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 233.364. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk licht toe met 117 (0,1 procent).

In oktober nam in twee van de noordelijke provincies – Friesland en Drenthe – het aantal WW-uitkeringen toe. In Groningen daalde het aantal WW-uitkeringen licht. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.

UWV verstrekte eind oktober in de provincie Groningen 8.052 WW-uitkeringen; 0,4 procent minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 11,8 procent lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in oktober met 2,2 procent toegenomen naar 9.132. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 13,3 procent.