Kerkdienst om een geliefde te herdenken

Westerbork - November is de maand van herdenken. In veel protestantse kerken worden op zondag 24 november de gestorvenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar herdacht. Hun naam wordt uitgesproken en nabestaanden steken een kaars aan. Ook in de Stefanuskerk te Westerbork vindt dit ritueel plaats.

De dienst biedt ruimte om stil te staan bij het verlies en de overledene in de herinnering mee te dragen. Er is muziek, er worden gedichten en andere teksten gelezen, en er is gelegenheid om een kaarsje voor de overledene op te steken.

Iedereen die een dierbare aan de dood heeft verloren, onlangs of langer geleden, en het fijn vindt om daar in een ingetogen dienst bij stil te staan, is van harte welkom. Aanvang 10.00 uur en voorganger is ds. Melle Leffers. Wilt u dat de naam van degene die u wilt gedenken, wordt genoemd? Meld u dan aan bij Melle Leffers, 0593-333728 of predikantstefanuskerk@gmail.com.