Raad Midden-Drenthe praat over nieuw beleid voor dorpen

Beilen - De gemeenteraad van Midden-Drenthe bespreekt volgende week het nieuwe dorpenbeleid. Vragen die voorliggen zijn onder andere of de gemeente Midden-Drenthe gaat werken met dorpsbudgetten.

Het oude dorpenbeleid stamt uit 1999 en is daarom aan herziening toe. De gemeente wil, in overleg met Welzijnswerk Midden-Drenthe, dorpenoverleg Midden-Drenthe en de dorpsbelangenverenigingen nieuw beleid maken dat de komende zes jaar mee kan.

Gemeentelijke bijdrage

Raadsleden discussiëren volgende week onder andere over hoe zij de toekomst van de dorpsbelangenverenigingen zien, wat zij van dorpsvertegenwoordigers verwachten en of de gemeente gaat werken met eenmalige of structurele budgetten.

Het doel van het nieuwe beleid is dat actief wordt gewerkt aan (het bevorderen van) de leefbaarheid in de dorpen.

Het onderwerp wordt besproken in de commissie Zorg en Welzijn op 26 november.