Gemeente Midden-Drenthe: 'Kleine projecten krijgen gewoon omgevingsvergunning'

Beilen - De gemeente Midden-Drenthe gaat mensen die een huis, dakkapel of aanbouw willen plaatsen niet vragen om een stikstofberekening uit te voeren.

Aanvragers van vergunningen voor kleine aanpassingen aan bestaande bouw, zoals het plaatsen van een dakkapel of een aanbouw, krijgen ‘gewoon’ een omgevingsvergunning. Hetzelfde geldt voor mensen die een huis willen bouwen in een gebied dat buiten de straal van drie kilometer van één van de acht Natura2000-gebieden in de omgeving ligt.

Verdubbeling van kosten

,,Vooral bij die kleine projecten kan het verplicht uitvoeren van een stikstofberekening zorgen voor verdubbeling van de totale kosten”, zegt verantwoordelijk wethouder Jan Schipper (CDA). ,,Daarvan zeggen wij: dat vinden we niet nodig. Zo is de Wet Natuurbescherming nooit bedoeld geweest.”

Deze keuze wordt volgens Schipper ook in omliggende gemeenten gemaakt, mede ingegeven door het besluit van de provincie om op deze projecten de komende tijd niet te handhaven. Maar: als de gemeenten de gevolgen van het verwerpen van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof, afgelopen mei verworpen door de Raad van State, red.) letterlijk zouden nemen, dan is zo’n berekening overal nodig.

Voor alle andere projecten geldt dat de berekening van stikstofuitstoot zowel in de aanleg- als de gebruiksfase gemaakt moet worden. Dat concludeert de jurist die namens de gemeente een vijftiental projecten onder de loep nam. Voor die projecten, waaronder de bouw van de nieuwe middelbare school in Beilen, de herinrichting van het Oost- en Westeinde in Westerbork en de natuurinrichting van de verlengde Middenraai, verwacht wethouder Schipper geen problemen.

Lievingerveld

Voor buurtschap Lievingerveld is die natuurtoets al gedaan. Daaruit blijkt dat er geen extra stikstofuitstoot is. Er is zelfs sprake van een afname van stikstof in vergelijking met het huidige agrarisch gebruik van het land. Toch hebben gemeente (die garant staat voor de aanleg van infrastructuur in het nieuwe buurtschap) en de Vereniging van Eigenaren de provincie ingeschakeld om definitief uitsluitsel te geven.

De kosten voor het uitvoeren van zo’n berekening zijn altijd voor de initiatiefnemer. Als uit die berekening blijkt dat er stikstofuitstoot is, moet de aanvrager aantonen hoe hij ervoor kan zorgen dat die uitstoot wordt weggenomen. Gedeputeerde Staten moeten in zulke gevallen besluiten over het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Hierdoor duurt een vergunningaanvraag in plaats van 26 weken, acht weken.

Geen uitgestelde projecten

De maatregelen van de gemeente duren in elk geval zolang er landelijk nog geen uitsluitsel is over de aanpak van stikstof. De aeriusberekening geldt niet voor intensieve veehouderij. Volgens wethouder Schipper zijn er geen projecten uitgesteld in afwachting van landelijke wetgeving.

Het verwerpen van de PAS geldt niet voor vergunningen die al onherroepelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de aanleg van het gemeentelijke zonnepark aan de Leemdijk in Smilde.

De acht Natura2000-gebieden die invloed hebben op projecten in Midden-Drenthe

  • Fochteloërveen
  • Witterveld
  • Drentsche Aa
  • Elperstroom
  • Mantingerbos
  • Mantingerzand
  • Dwingelderveld
  • Drents-Friese Wold & Leggelderveld