Festival of Lessons and Carols in Beilen

Het Festival of Lessons and Carols is ontstaan als Anglicaanse viering voor kerstavond. Deze wordt zondag 15 december gehouden in de Ark aan de Acaciallaan 2 in Beilen

Er is een projectkoor gevormd dat de liederen gaat zingen, afgewisseld met samenzang. De meeste liederen worden in het Nederlands gezongen. De aanvang is 19.30 uur.