PvdA: 'Heeft provincie Drenthe geprobeerd om vertrek Kamer van Koophandel tegen te houden?'

Regio - De Drentse statenfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) zegt ontstemd te zijn over het nieuws dat de Kamer van Koophandel (KvK) per 1 januari uit Drenthe vertrekt.

De afgelopen negen jaar was de laatste vestiging van de KvK gelegen in het pand van het huidige NHL Stenden Hogeschool aan de Van Schaikweg in Emmen, maar die sluit eind dit jaar de deuren omdat het aantal inschrijvingen te laag is.

‘Op andere gedachten brengen’

De PvdA wil van het college van Gedeputeerde Staten (GS) weten of zij op de hoogte was van dit vertrek en of zij geprobeerd heeft het vertrek tegen te houden. ,,Is GS het met ons eens dat het sluiten van deze vestiging slecht is voor de startende ondernemers in Drenthe en heeft zij nog geprobeerd om de KvK op andere gedachten te brengen en ze eventueel tijdelijk in Drenthe te houden?”, zegt statencommissielid Fenneke Mensen-Maat. ,,Zo nee, is het college nog van plan om dit alsnog te doen?”

'Neemt de provincie extra maatregelen?'

Ook willen de sociaaldemocraten weten of Gedeputeerde Staten extra maatregelen gaat treffen om het gat op te vangen voor startende ondernemers. Starters zijn vanaf 1 januari namelijk gedwongen om naar Groningen of Zwolle uit te wijken om zich in te schrijven als ondernemer. Parkmanagement Emmen heeft in de persoon van Herman Idema kantoorruimte en een veilige internetverbinding aangeboden, zodat ondernemers zich toch in Emmen kunnen inschrijven. Maar dat plan is door de KvK afgewezen, omdat het niet past in de bezuinigingsplannen.