Westerbork krijgt een ‘sporthart’

Het college stelt voor om de survivalbaan in Westerbork te verplaatsen van de Elperstraat naar sportpark De Perkenslag. Daarmee ontstaat op die locatie een ‘sporthart’, waar verschillende sporten beoefend kunnen worden. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met dit voorstel.

De verplaatsing van de survivalbaan is nodig door de aanpassingen die zijn gedaan aan de Brandenweg en omgeving. De verkeers- en parkeersituatie rondom de baan aan de Elperweg werden daardoor minder veilig. Voor de nieuwe locatie zijn verschillende alternatieven bekeken. Het sportpark De Perkenslag kwam als meest ideale uit de bus.

‘Door de aanleg van de survivalbaan op De Perkenslag ontstaat een ‘sporthart’ in Westerbork’, aldus sportwethouder Erjen Derks. ‘In ons uitvoeringsprogramma hebben we aangegeven dat we graag willen meedenken en meewerken met de sportverenigingen in Westerbork over het realiseren van zo’n sporthart. Verschillende soorten sporten op één locatie biedt heel veel kansen. Voor de sportclubs maar ook bijvoorbeeld voor de scholen. En dan gaat het niet alleen over praktische zaken zoals het gezamenlijk gebruik van voorzieningen, maar ook om meer samenwerking tussen verenigingen. Op die manier kunnen verschillende sporten met elkaar en met het onderwijs verbonden worden.’

Kostenplaatje

De verplaatsing van de survivalbaan kost ruim 160.000 euro. Het afbreken van de oude baan en het opbouwen en inrichting van de nieuwe wordt gedaan door vrijwilligers van de survivalvereniging ValtjeMet, met professionele ondersteuning.

Onderdeel van het voorstel is ook de aanleg van een kunstgrasveld. Daarmee worden de gebruiksmogelijkheden van het sportpark groter. Het geld daarvoor is al opgenomen in de uitvoeringsagenda.

De gemeenteraad moet nog besluiten of het geld voor de verhuizing van de survivalbaan beschikbaar wordt gesteld.