Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hooghalen verwelkomt nieuwe predikant

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) (GKv) te Hooghalen heeft ds. Tjerk van Dijk (59) beroepen als deeltijd predikant.

Ds. Van Dijk doet op zondag 19 januari zijn intrede als predikant van de GKv in Hooghalen, naast zijn werk voor de GKv in Smilde.

De bevestiging en intrede vindt plaats in het kerkgebouw aan de Laaghalerstraat 10 te Hooghalen, de dienst begint om 9.30 uur.