Licht op groen voor aanleg sporthart Westerbork

Het ‘sporthart’ op sportpark De Perkenslag in Westerbork komt er. Alle gemeenteraadsfracties reageerden dinsdag positief op de plannen, die een gemeentelijke investering van 163.000 euro vragen.

Lovende woorden waren er alom voor het initiatief van survivalvereniging Valtjemet en voetbalvereniging VKW. Gezamenlijk ontwikkelden ze een plan voor de aanleg van een ‘sporthart’ in Westerbork, te realiseren op het huidige sportpark Perkenslag.

De beide verenigingen sloegen de handen ineen: Valtjemet moest door de reconstructie van de Brandweg op zoek naar een nieuw onderkomen. Bovendien was de oude locatie veel te klein geworden voor de snelgroeiende vereniging. VKW zag wel wat in een gezamenlijk onderkomen, maar moet daar wel een voetbalveld voor opgeven. Daar krijgt de club een nieuw kunstgrasveld voor terug.

Meer dan ‘handen ophouden’

Met de plannen is een gemeentelijke investering van 163.000 euro gemoeid. Over de hoogte van het bedrag werd een aantal kritische vragen gesteld. Maar, poneerde wethouder Erjen Derks: ,,Kwaliteit is geld waard. Dit plan is dat bedrag waard, zo staat het college er ook in.”

In de presentatie voorafgaand aan de discussie legde VKW-voorzitter Sander Vos uit dat het plan niet slechts een geval is van ‘handen ophouden bij de gemeente’. ,,We gaan ook heel veel zelf doen. En de survivalvereniging koopt bijvoorbeeld zelf de losse hindernissen, die zijn niet in deze begroting opgenomen.”

Die presentatie nam bij de VVD-fractie, die zich had voorgenomen kritisch te zijn over de plannen, de voornaamste zorgen weg. Wel vonden VVD, CDA en ChristenUnie dat de raad eerder geïnformeerd had kunnen worden over de (gezamenlijke) plannen.

Logische keuze

Het CDA wilde daarnaast nog weten of er alternatieven voor het plan zijn onderzocht. ,,Er zijn een paar locaties die een alternatief zouden kunnen zijn, maar daar liggen geen initiatieven van verenigingen. Volgens mij is dat laatste juist wat we willen”, reageerde wethouder Derks.

Deze locatie biedt daarnaast mogelijkheden. Sporthal De Borkerkoel is aan vernieuwing toe. Een nieuwe sporthal betrekken bij het gezamenlijk onderkomen van de twee basisscholen in het dorp, is wat initiatiefnemers en raadsleden betreft een logische optie voor de toekomst.

Spontaan applaus

Dat beaamden de zeven fracties allemaal volmondig. Na de mededeling dat het plan alleen nog officieel afgehamerd moet worden in de volgende gemeenteraadsvergadering barstte onder de Börker sporters op de publieke tribune een spontaan applaus los.