Midden-Drenthe wil in gesprek over Duurzaam Verblijf

De nieuwe samenwerkingsafspraken met Duurzaam Verblijf in Beilen stagneren. De commissieleden Zorg en Welzijn uitten dinsdagavond daarover hun zorgen.

Medewerkers van openbare orde en veiligheid zijn in gesprek met Duurzaam Verblijf, de politie en het Zorg- en Veiligheidshuis om te komen tot vernieuwde samenwerkingsafspraken. Waar de voortgang tot en met afgelopen zomer voorspoedig verliep, is er nu sprake van stagnatie. Dirk Jan Keegstra (PvdA) en Marten Leistra (D66) uitten hierover hun zorgen en stelden kritische vragen.

GGZ Drenthe zegt volgens het college dat het delen van informatie niet tot nauwelijks mogelijk is in het kader van het medisch beroepsgeheim. Dat maakt het maken van concrete samenwerkingsafspraken nagenoeg onmogelijk. Een onwenselijke situatie waar snel een eind aan moet komen, zo erkent ook wethouder Dennis Bouwman: ‘Wij gaan het gesprek aan op bestuurlijk niveau.’