Aanpak centrum Beilen uitgesteld naar maart

De herinrichting van het centrum van Beilen is opnieuw vertraagd. De werkzaamheden voor een groene en gezellige dorpskern beginnen eind maart.

De gemeente heeft inmiddels een aannemer gecontracteerd voor het werk: Avitec uit Nieuw-Buinen gaat de klus klaren. ,,In overleg met de aannemer is de startdatum opgeschoven naar eind maart”, zegt verantwoordelijk wethouder Anique Snijders.

Verschillende oorzaken

De vertraging heeft verschillende oorzaken. Zo konden niet alle materialen, zoals groen, zitmeubelen en verlichting, op tijd worden geleverd. Ook is het risico op vorst, en dus vertraging van de werkzaamheden, volgens wethouder en aannemer te groot.

De voorbereidende werkzaamheden zijn volgens Snijders in volle gang. Omwonenden en ondernemers krijgen binnenkort meer informatie over de exacte planning van de werkzaamheden. Na de herinrichting van de Markt en de Brinkstraat volgen verschillende verkeersmaatregelen.

Zaak van lange adem

De aanpak van het Beiler centrum laat lang op zich wachten. Na een vliegende start in 2017, met onder andere een pop-upwinkel waar inwoners de plannen konden bekijken, bleef het stil - terwijl de eerste elementen uit het centrumplan al in januari van het daarop konden worden aangepakt. Volgens de gemeente bleek de herinrichting van de Brinkstraat moeilijker dan tevoren bedacht.

Centrummanager Herman Dechesne is vorig jaar mei aangesteld om de vernieuwing te begeleiden. Ook is het zijn taak ondernemers te verleiden zich in het kernwinkelgebied van Beilen te vestigen.