Kerkhof Hijken uitgebreid met natuurbegraafplaats

Hijken krijgt een natuurbegraafplaats met ruimte voor ongeveer honderd graven. Dat blijkt uit plannen van het college van burgemeester en wethouders Midden-Drenthe. De begraafplaats komt in het bosperceel naast het huidige kerkhof aan de Molenkamp.

Het terrein is zo’n 2500 vierkante meter groot en er is ruimte voor ongeveer honderd graven. Kenmerkend voor een natuurbegraafplaats is het gebruik van natuurlijke materialen als hout en keien. Het kan gaan om laatste rustplaatsen van mensen die begraven worden, maar ook om plekken voor urnen of asbussen van overledenen.

Urngraven in Witteveen

Ook op de natuurbegraafplaats die onderdeel uitmaakt van het kerkhof bij Witteveen wil de gemeente een aantal urngraven uitgeven. Verder wil Midden-Drenthe bovengronds begraven op haar kerkhoven mogelijk maken en ook het bijzetten van meerdere asbussen in één urngrafje.De plannen maken deel uit van het nieuwe het begraafplaatsenbeleid 2020 – 2030 van de gemeente. Wanneer begonnen wordt met de aanleg van de natuurbegraafplaats in Hijken, is nog niet bekend.

Geen eeuwige grafrust

Het verschil met de bekende natuurbegraafplaats in Eext is volgens wethouder Jan Schipper (CDA) dat Midden-Drenthe geen eeuwige grafrust kent. Op twaalf van de veertien begraafplaatsen zijn oude graven te vinden die vroeger wél voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Omdat Midden-Drenthe opdraait voor de onderhoudskosten en er geen grafrechten over worden betaald, kan dat volgens de gemeente niet meer uit.Dat geldt ook voor algemene graven, waarin tot 2005 mensen werden begraven die zelf geen uitvaart konden betalen, zoals patiënten van de vroegere psychiatrisch ziekenhuis Beileroord.

Nabestaanden zoeken

In totaal telt Midden-Drenthe 4500 niet geregistreerde graven. De gemeente wil die ruimen, maar zoekt eerst contact met nabestaanden. ,,Als er adresgegevens bekend zijn, krijgen ze een brief. Voor gevallen waarvan dat niet zo is, plaatsen we een aankondiging bij de ingang van onze begraafplaatsen”, legt wethouder Schipper uit. ,,Ook krijgen de graven waar het om gaat een sticker met informatie over hoe nabestaanden contact met ons kunnen opnemen.”Nabestaanden die graven willen behouden, mogen de komende tien jaar gratis de grafrechten van de gemeente overnemen. Willen ze de rechten daarna verlengen, dan moeten ze wel betalen. Heeft zich na één jaar nog geen nabestaande gemeld, dan wordt een graf geruimd.

Lagere leges

Op dit moment zijn er 7750 grafrechten geregistreerd waarover leges worden betaald. Om het verlengen van de rechten aantrekkelijker te maken, wil wethouder Schipper die verlagen. Schipper: ,,Met hoeveel procent is nog niet bekend, maar we willen ze zo laag mogelijk houden.”Ook wordt het mogelijk grafrechten voor vijf jaar te kopen en het bedrag in vijf jaarlijkse termijnen te betalen. Nu kun je alleen rechten kopen voor tien tot 35 jaar. Veertig jaar mag straks ook. Doordat steeds meer mensen zich laten cremeren en graven worden geruimd, verwacht de gemeente dat er ruimte vrijkomt op de meeste begraafplaatsen. Daar wordt ‘onderhoudsarm groen’ aangelegd, zegt Schipper. ,,We vinden het belangrijk om de sfeer en het karakter van de begraafplaatsen in stand te houden.”

De gemeenteraad moet het nieuwe beleid nog goedkeuren.